بایگانی‌های هشت دی - بسیج دانشجویی دانشکده سما رشتهشتم دی ماه

مقام معظم رهبری : رشت جزو معدودمناطقی بود که یک روز زودتر از حرکت خودجوش ملت، در هشتم دی سال ۸۸ به صحنه حضور مردم در مقابل فتنه گران تبدیل شد.