بایگانی‌های بسیج مردمی - بسیج دانشجویی دانشکده سما رشتصفحه جدید بسیج دانشجویی دانشکده سما رشت

پس از مسدود کردن اکانت قبلی بسیج دانشجویی سما رشت توسط مدعیان آزادی بیان،مجددا اکانت بسیج دانشجویی دانشکده سما رشت در اینستاگرام آغاز به کار کرد . اینگونه اقدامات و اقدامات مشابهی که انجام می شود ما ...

افتتاح سایت بسیج دانشجویی دانشکده سما رشت

سایت بسیج دانشجویی دانشکده سما رشت جهت بهبود و تسهیل در امر اطلاع رسانی و انعکاس اخبار و فعالیت های بسیج دانشجویی رونمایی شد . در همین راستا برای ارتباط و تعامل بیشتر دانشجویان عزیز ...