بایگانی‌های آزادی_بیان - بسیج دانشجویی دانشکده سما رشتصفحه جدید بسیج دانشجویی دانشکده سما رشت

پس از مسدود کردن اکانت قبلی بسیج دانشجویی سما رشت توسط مدعیان آزادی بیان،مجددا اکانت بسیج دانشجویی دانشکده سما رشت در اینستاگرام آغاز به کار کرد . اینگونه اقدامات و اقدامات مشابهی که انجام می شود ما ...